Account Cart: 0

Κανόνες καμπάνιας

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Επιλεξιμότητα: Αυτός ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός μόνο σε όσους εγγράφονται εδώ και είναι 18 από την ημερομηνία συμμετοχής. Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός μόνο σε νόμιμους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι άκυρο όπου απαγορεύεται από το νόμο. Οι υπάλληλοι της Kegenix που υποστηρίζονται από την RealKetones, οι θυγατρικές, οι θυγατρικές, τα διαφημιστικά και διαφημιστικά γραφεία και οι προμηθευτές τους (συλλογικά οι «Υπάλληλοι») και τα άμεσα μέλη της οικογένειας ή / και εκείνοι που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό των Εργαζομένων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. . Ο Διαγωνισμός υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Άκυρο όπου απαγορεύεται.

2. Συμφωνία για κανόνες: Συμμετέχοντας, ο Συμμετέχων («Εσείς») συμφωνεί να δεσμεύεται πλήρως χωρίς όρους από αυτούς τους Κανόνες και δηλώνετε και εγγυάστε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Επιπλέον, συμφωνείτε να αποδεχτείτε τις αποφάσεις των Real Ketones που υποστηρίζονται από την RealKetones ως τελικές και δεσμευτικές, καθώς σχετίζονται με αυτόν τον Διαγωνισμό.

3. Περίοδος Διαγωνισμού: Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές στο Διαδίκτυο από τις 20 Αυγούστου 2018 και θα λήξουν στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Όλες οι διαδικτυακές συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 11:59 μ.μ. EST.

4. Τρόπος συμμετοχής: Ο διαγωνισμός πρέπει να γίνει με την υποβολή συμμετοχής χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που παρέχεται σε αυτόν τον σύνδεσμο. Η συμμετοχή πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται, για να μπορεί να κερδίσει ένα βραβείο. Συμμετοχές που είναι ελλιπείς ή δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ή τις προδιαγραφές ενδέχεται να αποκλειστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Real Ketones που τροφοδοτείται από την RealKetones. Μπορείτε να εισάγετε μόνο μία φορά. Πρέπει να παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερες φορές από ό, τι υποδεικνύεται χρησιμοποιώντας πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταυτότητες ή συσκευές σε μια προσπάθεια παράκαμψης των κανόνων. Εάν χρησιμοποιείτε δόλιες μεθόδους ή προσπαθείτε με άλλο τρόπο να παρακάμψετε τους κανόνες, η υποβολή σας ενδέχεται να καταργηθεί από την επιλεξιμότητα κατά την αποκλειστική κρίση των Real Ketones που τροφοδοτούνται από την RealKetones.

5. Έπαθλα: Ο νικητής του Διαγωνισμού (ο «νικητής») θα λάβει προμήθεια Real Ketones Prime (13 μπουκάλια Real Ketones Prime 4 Week Supply), αξίας 1.169,87 $. καθώς και πρόσβαση σε έναν Εγγεγραμμένο Διαιτολόγο για μηνιαίες συναντήσεις μίας ώρας (μέσω τηλεφώνου), αξίας $ XX. Η πραγματική / εκτιμώμενη αξία ενδέχεται να διαφέρει κατά τη στιγμή της απονομής του βραβείου. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση μετρητών ή άλλου βραβείου. Ο Διαγωνισμός δεν μπορεί να μεταφερθεί. Οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε και όλων των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και / ή τοπικών φόρων, θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Συμμετέχοντα. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή η μεταφορά / εκχώρηση του Διαγωνισμού σε άλλους ή το αίτημα για ισοδύναμο μετρητών από την Είσοδος. Η αποδοχή του βραβείου αποτελεί άδεια για την Real Ketones που τροφοδοτείται από την RealKetones να χρησιμοποιεί το όνομα, την ομοιότητα και την είσοδο του Συμμετέχοντα για σκοπούς διαφήμισης και συναλλαγής χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.

6. Αποδόσεις: Κάθε μοναδικός Συμμετέχων θα λάβει μία συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

7. Δικαιώματα που εκχωρούνται από εσάς: Με την είσοδο σε αυτόν τον Διαγωνισμό (π.χ. φωτογραφία, βίντεο, κείμενο κ.λπ.), Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι οι Real Ketones τροφοδοτούνται από RealKetones, οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό των Real Ketones που τροφοδοτείται από RealKetones και Real Ketones powered από τους αδειούχους, τους διαδόχους και τους εκπροσώπους της RealKetones, θα έχουν το δικαίωμα, όπου επιτρέπεται από το νόμο, να εκτυπώνουν, να δημοσιεύουν, να μεταδίδουν, να διανέμουν και να χρησιμοποιούν σε οποιοδήποτε μέσο που είναι τώρα γνωστό ή στο εξής ανεπτυγμένο, σε διαρκή και σε όλο τον κόσμο, χωρίς περιορισμό καταχώρηση, όνομα, πορτραίτο, εικόνα, φωνή, ομοιότητα, εικόνα, δηλώσεις σχετικά με το Διαγωνισμό και βιογραφικές πληροφορίες για ειδήσεις, δημοσιότητα, πληροφορίες, εμπόριο, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και διαφημιστικούς σκοπούς. χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, ειδοποίηση, επανεξέταση ή συγκατάθεση.

8. Όροι και Προϋποθέσεις: Οι πραγματικές κετόνες που τροφοδοτούνται από την RealKetones διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ακυρώσουν, να τερματίσουν, να τροποποιήσουν ή να αναστείλουν τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που ιούς, σφάλμα, μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση, απάτη ή άλλη αιτία πέραν των πραγματικών κετονών από την RealKetones ελέγχουν διεφθαρμένα ή επηρεάζουν τη διοίκηση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι πραγματικές κετόνες που τροφοδοτούνται από την RealKetones διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσουν οποιοδήποτε άτομο που παραβιάζει ή προσπαθεί να παραβιάσει τη διαδικασία συμμετοχής ή τη λειτουργία του Διαγωνισμού ή του ιστότοπου ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι πραγματικές κετόνες που τροφοδοτούνται από την RealKetones έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διατηρήσουν την ακεραιότητα του Διαγωνισμού, να ακυρώσουν ψήφους για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: πολλαπλών καταχωρίσεων από τον ίδιο χρήστη από διαφορετικές διευθύνσεις IP. πολλαπλές καταχωρήσεις από τον ίδιο υπολογιστή που υπερβαίνουν αυτές που επιτρέπονται από τους κανόνες του Διαγωνισμού. ή τη χρήση bots, μακροεντολών, σεναρίων ή άλλων τεχνικών μέσων για την είσοδο. Οποιαδήποτε προσπάθεια από έναν συμμετέχοντα να βλάψει σκόπιμα οποιονδήποτε ιστότοπο ή να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία του Διαγωνισμού μπορεί να αποτελεί παραβίαση ποινικού και αστικού δικαίου. Εάν γίνει τέτοια προσπάθεια, η Real Ketones που τροφοδοτείται από την RealKetones διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

9. Περιορισμός ευθύνης: Με την είσοδο, συμφωνείτε να αποδεσμεύσετε και να διατηρήσετε αβλαβείς Real Ketones που υποστηρίζονται από την RealKetones και τις θυγατρικές της, συνεργάτες, διαφημιστικά και διαφημιστικά γραφεία, συνεργάτες, εκπροσώπους, πράκτορες, διάδοχοι, εκπροσώπους, υπαλλήλους, αξιωματικούς και διευθυντές ευθύνη, ασθένεια, τραυματισμός, θάνατος, απώλεια, αντιδικία, αξίωση ή ζημία που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, είτε προκαλείται από αμέλεια είτε όχι, από: (i) τη συμμετοχή αυτού του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή / και την αποδοχή του, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε βραβείου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού · (ii) τεχνικές αστοχίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε αυτήν τη δυσλειτουργία οποιουδήποτε υπολογιστή, καλωδίου, δικτύου, υλικού ή λογισμικού ή άλλου μηχανικού εξοπλισμού · (iii) τη μη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα οποιωνδήποτε μεταδόσεων, τηλεφώνων ή υπηρεσιών Διαδικτύου · (iv) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας εισόδου ή της Προσφοράς · (v) ηλεκτρονικό ή ανθρώπινο σφάλμα στη διαχείριση της Προσφοράς ή στην επεξεργασία των συμμετοχών.

10. Διαφορές: Ο ΑΥΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Ως προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτόν τον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι οποιαδήποτε και όλες οι διαφορές που δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ των μερών και αιτίες δράσης που προκύπτουν από ή συνδέονται με αυτόν τον Διαγωνισμό, θα επιλύονται μεμονωμένα, χωρίς να καταφεύγουν σε οποιαδήποτε μορφή κατηγορίας δράσης , αποκλειστικά ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία. Επιπλέον, σε οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται στον συμμετέχοντα να λαμβάνει βραβεία για, και παραιτείται από όλα τα δικαιώματα, τιμωρητικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών του πληρεξούσιου, εκτός των πραγματικών εξόδων εκτός τσέπης ( δηλ. κόστη που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε αυτόν τον Διαγωνισμό). Ο συμμετέχων παραιτείται περαιτέρω από το δικαίωμα πολλαπλασιασμού ή αύξησης των ζημιών.

11. Πολιτική απορρήτου: Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με μια καταχώριση υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου που αναφέρεται στον ιστότοπο Real Ketones που τροφοδοτείται από τον ιστότοπο της RealKetones. Για να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου, κάντε κλικ εδώ.

12. Χορηγός: Ο Χορηγός του Διαγωνισμού είναι Real Ketones που τροφοδοτείται από RealKetones, https://realketones.com/.

13. Ο Διαγωνισμός που διοργανώνεται από την Real Ketones που υποστηρίζεται από την RealKetones δεν χορηγείται, υποστηρίζεται, διαχειρίζεται ή συνδέεται με το Facebook.

Ελληνικά